institut for emancipationsvidensskab

Computer Lars, Spanien19c, 2018

Præmieret ved Statens Kunstfond